Физика

за сваког по нешто

Кондензатори и њихово везивање

Преузми Word документ

Усамљени проводници имају малу капацитивност. За практичне примене потребни су проводници веће капацитивности. Ако се изолованом наелектрисаном проводнику А приближи други проводник Б, долази до промене капацитивности проводника А.

Појава да се капацитивност проводника повећава у присуству другог проводника искоришћена је за прављење кондензатора. Систем од два проводника назива се електрични кондензатор. Та два проводника називају се облоге кондензатора. Облоге могу да буду различитог облика.

Врсте кондензатора (на основу облика облога):

  • равни кондензатори
  • сферни кондензатори
  • цилиндрични кондензатори

Ако су проводници металне плоче онда се такав кондензатор назива плочасти кондензатор.

Симбол електричног кондензатора: 2016-03-07_17-57-23

Електрични кондензатори омогућавају нагомилавање веће количине наелектрисања на њима. Зато кондензатор може да служи као резервоар наелектрисања.

Капацитивност кондензатора дефинисана је формулом:

C=\frac{q}{U}

Када се на једну плочу кондензатора доведе нека количина наелектрисања, на пример: -q, на другој ће се индуковати иста количина наелектрисања само супротног знака +q.

2016-03-07_17-59-15

Електрична капацитивност кондензатора зависи од површине плоче кондензатора (S) и растојања између плоча кондензатора (d).

C_{0}=\epsilon_{0}\frac{S}{d}

C0 – електрична капацитивност кондензатора између чијих плоча се налази вакуум

\epsilon_{0} – диелектрична пропустљивост вакуума

S – површина једне плоче кондензатора

d – растојање између плоча кондензатора

Ако се између плоча кондензатора налази неки диелектрик (изолатор), тада је електрична капацитивност:

C=\epsilon_{r}C_{0}=\epsilon_{r}\epsilon_{0}\frac{S}{d}

\epsilon_{r} – релативна диелектрична пропустљивост посматране средине.

ВЕЗИВАЊЕ КОНДЕНЗАТОРА

Потребна капацитивност се добија везивањем кондензатора. Кондензатори могу да се повезују редно, паралелно или мешовито (комбиновано). Овако повезани кондензатори чине кондензаторску батерију.

Паралелна веза кондензатора:

2016-03-07_18-03-50

Напон између паралелно везаних кондензатора је исти. Укупна количина наелектрисања једнака је збиру количина наелектрисања паралелно везаних кондензатора:

q=q_{1}+q_{2}

q=C_{e}U    q_{1}=C_{1}U    q_{2}=C_{2}U

C_{e}U=C_{1}U+C_{2}U

C_{e}=C_{1}+C_{2}

Ce – укупна (еквивалентна) капацитивност

Електрична капацитивност паралелно везаних кондензатора једнака је збиру електричних капацитивности појединих кондензатора.

Редна веза кондензатора:

2016-03-07_18-09-00

На свим кондензаторима ће бити исте количине наелектрисања. Напон између крајева батерије редно везаних кондензатора једнак је збиру напона на сваком од кондензатора.

U=U_{1}+U_{2}

U=\frac{q}{C_{e}}     U_{1}=\frac{q}{C_{1}}     U_{2}=\frac{q}{C_{2}}

\frac{q}{C_{e}}=\frac{q}{C_{1}}+\frac{q}{C_{2}}

\frac{1}{C_{e}}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}

Реципрочна вредност електричне капацитивности редно везаних кондензатора једнака је збиру реципрочних вредности електричних капацитивности појединих кондензатора.

КОНДЕНЗАТОР

Кликни и започни

Електрична капацитивност Енергија електричног поља