Физика

за сваког по нешто

Промена унутрашње енергије при фазним прелазима

Преузми Word документ

Сваки прелазак супстанце из једног у друго агрегатно стање праћен је променом унутрашње енергије. Значи, при свим фазним прелазима супстанца прима или предаје одговарајућу топлоту.

Течно стање има већу унутрашњу енергију у односу на унутрашњу енергију у чврстом (кристалном) стању, а мању унутрашњу енергију у односу на унутрашњу енергију у гасовитом стању.

У процесима испаравања и топљења супстанца апсорбује (прима) топлоту. При очвршћавању и кондензовању топлота се ослобађа.

У процесима топљења и кључања супстанција апсорбује топлоту, али се температура супстанције не мења.

Количина топлоте потребна за претварање јединичне масе (1kg) супстанце из једног у друго агрегатно стање на температури фазног преласка и нормалном притиску назива се специфична топлота фазног прелаза.

\lambda=\frac{Q}{m}

Q – количина топлоте

\lambda – специфична топлота фазног прелаза (на пример: специфична топлота очвршћавања, специфична топлота топљења, …)

m – маса тела

Специфична топлота фазног прелаза зависи од врсте супстанце и врсзе фазног прелаза.

За једну исту супстанцу исте су бројне вредности специфичних топлота испаравања и кондензовања, односно топљења и очвршћавања.

Једначина топлотног баланса

Према закону одржања енергије укупна количина топлоте која се апсорбује у свим процесима (Q_{aps}), једнака је укупној количини топлоте која се ослободи у свим процесима(Q_{osl}):

Q_{aps}=Q_{osl}

Топљење и очвршћавање Дијаграми прелаза