Физика

за сваког по нешто

Молекулско-кинетичка теорија гасова

У физици постоје два основна теоријска приступа проучавању гасова:

  • микроскопски – Молекулско – кинетичка теорија гасова
  • макроскопски – Термодинамика

Разлика између ова два приступа је у следећем:

 Молекулско-кинетичка теорија примењује основне законе механике на кретање молекула. Пошто има веома велики број молекула, не посматра се кретање сваког појединачног молекула. У проучавању користи се статистички метод, односно користе се средње вредности физичких величина које описује кретање великог броја молекула. Микроскопске физичке величине су средња брзина молекула и средња кинетичка енергија молекула. Значи, разматрају се кретања и узајамна деловања молекула и на тај начин се изводе закључци о својствима и понашању гаса као целине.

Термодинамика проучава својства гасова као целине без улажења у њихови молекулску структуру. Макроскопске физичке величине које се користе за описивање гаса као целине су: притисак, температура и запремина гаса. Ове физичке величине могу директно да се мере.