Физика

за сваког по нешто

Притисак гаса

 Преузми Word документ

Гас врши притисак на зидове суда у коме се налази, као и на свако тело са којим је у додиру. Притисак гаса је последица судара молекула гаса са зидовима суда. Приликом тих судара молекули делују силом на зидове

У многим примерима може да се уочи повезаност између притиска гаса и концентрације молекула, као и притиска гаса и температуре.

Примери:

  • када пумпате гуму на бицикли, ви тада убацујете ваздух у њу тј. повећавате број молекула ( концентрацију гаса ) у њој, што изазива жељено повећање притиска.
  • ако је лопта мекана, када је изнесемо и ставимо да Сунце може да је греје, односно ако је загрејемо притисак у њој порасте и она постаје погоднија за игру
  • надувани дечји балон у близини пећи може да пукне

Колико често и колико снажно ће молекули да ударају и зидове суда, односно колики ће бити притисак зависи од концентрације гаса и од кинетичке енергије молекула.

Притисак гаса је сразмеран концентрацији и средњој кинетичкој енергији транслаторног кретања молекула гаса.

p=\frac{2}{3}n_{0}\overline{E_{k}}

Ова једначина се у физици назива: основна једначина кинетичке теорије гасова

Из једначине се види да ће притисак гаса бити утолико већи уколико је већа концентрација молекула гаса и уколико је већа кинетичка енергија појединачних молекула тог гаса.

Директна сразмера притиска и средње кинетичке енергије појединачних молекула је логична, зато што већа кинетичка енергија значи или веће масе или веће брзине молекула, а у оба случаја судари молекула гаса са зидовима коцке ће бити јачи, па ће и притисак на њих бити већи.