Физика

за сваког по нешто

Циклотрон

Преузми Word документ

Циклотрон је уређај који се користи за убрзање наелектрисаних честица. Састоји се од две специјално конструисане електроде (дуанти). Електроде су прикључене на извор наизменичног високог напона (десетак хиљада волти). Тиме се постиже да се електрично поље између електрода периодично мења. Електроде се налазе у хомогеном магнетном пољу чије су линије поља нормалне на раван циклотрона.

Значи, унутар електрода постоји само хомогено магнетно поље у  коме се честице крећу по кружним путањама. А у простору између електрода се периодично мења електрично поље. Ово електрично поље убрзава честице.

ciklotron-1

Честицу емитује извор који се налази у средишту циклотрона.  Честица се креће (убрзава) према електроди која је супротно наелектрисана од ње. Када честице улети у електроду, на њу делује само магнетно поље, због чега се она креће по кружној путањи. Након тога излеће из електроде и креће се кроз простор између електрода. У тренутку када честица излеће из електроде, треба да се промени поларитет извора напона. На тај начин се честица понову убрзава и улеће у другу електроду већом брзином и описује полукруг већег полупречника.

Поступак убрзавања се наставља корак по корак. При сваком следећем кораку брзина је већа, а тиме и полупречник кружне путање. На крају се наелектрисана честица помоћу отклонске плочице одводи из циклотрона.

 


Додатак:

 

Одређивање специфичног наелектрисања честица Магнетна интеракција наелектрисања у кретању