Физика

за сваког по нешто

Магнетни флукс

Преузми Word документ

Број линија магнетног поља које пролазе кроз неку површину S назива се магнетни флукс, а означава се словом \Phi.

magnetni fluks 1

 

Магнетни флукс је скаларна величина.

magnentni fluks 2

Магнетни флукс се израчунава по формули:

\Phi=BS\cos \alpha

 \alpha – угао између вектора магнетне индукције \overrightarrow{B} и нормале на површину S.

 

Зависно од положаја површине S у магнетном пољу, вредност флукса може да буде од \Phi=0 за \alpha=90^{0} до \Phi=BS за \alpha=0^{0}.

 

Јединица за магнетни флукс је вебер (Wb).

1Wb=1Tm^{2}

 

 


Додатак:

 

Јачина магнетног поља Деловање магнетног поља на проводни рам