Физика

за сваког по нешто

Магнетно поље струјног проводника

Преузми Word документ

1820. дански физичар Ерстед експериментално доказао постојање магнетног поља у околини проводника кроз који протиче електрична струја.

електрицитет и магнетизам повезани – две манифестације једне природне појаве

У простору око проводника кроз који протиче електрична струја постоји магнетно поље. Наелектрисање у кретању ствара магнетно поље.

ово магнетно поље делује на магнетну иглу – скреће

2016-07-29_16-53-05

Правило десне руке (шаке):

Ако се длан десне руке постави изнад проводника и  окрене ка проводнику, тако да прсти показују технички смер струје онда палац показује смер скретања северног пола магнетне игле

Закључак:

Око наелектрисаних честица које мирују постоји електрично поље, док исте честице приликом кретања (електрична струја) стварају магнетно поље.

 

Магнетно поље праволинијског проводника:

Магнетно поље се графички приказује помоћу линија магнетног поља. Оне полазе од северног пола ка јужном, да би се вратиле на северни пол кроз магнет.

Линије магнетног поља праволинијског струјног проводника су концентричне кружнице са центрима у проводнику.

2016-07-29_16-55-02

Правило десне руке (песнице):

Када се десном руком обухвати проводник, тако да палац показује смер струје, тада савијени прсти око проводника показују смер магнетног поља.

Код праволинијског струјног проводника веома велике дужине, кроз који протиче електрична струја сталне јачине интензитет магнетне индукције дат је Био-Саваровим законом (1820. године):

B=\frac{\mu}{2\pi}\frac{I}{r}

I – јачина сталне електричне струје која протиче кроз проводник

r – удаљеност тачке од центра проводника

\mu – магнетна пропустљивост (пермеабилност) средине

\mu=\mu_{0}\mu_{r}

\mu_{0} – магнетна пропустљивост (пермеабилност) вакума

\mu_{0}=4\pi \cdot 10^{-7}\frac{Tm}{A}

\mu_{r} – релативна магнетна пропустљивост (пермеабилност) средине  – бездимензиона величине, основна магнетна карактеристика одређене средине

за вакуум: \mu_{r}=1

за ваздух: \mu_{r}\approx 1

За ваздух и вакуум: \mu=\mu_{0}

B=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I}{r}

 

Магнетно поље кружног проводника:
magnetno polje 7

Линије поља увиру са једне, а извиру са друге стране површине обухваћене проводником. Кружни проводник делује као танак магнет.

Код кружног проводника се под дејством електричне струје образују магнетни полови.

Кружни проводник кроз који протиче електрична струја је  магнетни дипол.

Све линије пролазе кроз површину обухваћену проводником, па је густина линија највећа у тој површини – најјаче поље. Јачина магнетно поља је много већа у простору обухваћеног проводником него изван њега.

Унутар кружног проводника линије магнетног поља имају исти смер и нормалне су на његову раван .

 

Интензитет магнетне индукције у центру кружног проводника (прстена)

B=\frac{\mu_{0}}{2}\frac{I}{a}

a – полупречник кружног проводника

 

Интензитет магнетне индукције у тачки која се налази на оси симетрије кружног проводника (прстена):

B=\frac{\mu_{0}}{2}\frac{Ia^{2}}{\sqrt{(a^{2}+b^{2})^{3}}}

b – удаљеност тачке на оси од центра кружног проводника

magnetno polje kruznog provodnika 2

Ако се ова тачка налази на великом растојању (b\gg a ), интензитет магнетне индукције у тачки је:

B=\frac{\mu_{0}}{2}\frac{Ia^{2}}{b^{3}}

 

Магнетно поље калема (соленоида):

Више навоја изоловане жице на неком изолатору или намотаних слободно, чине калем или соленоид. Ако се калем укључи у струјно коло, образоваће се магнетни полови на његовим крајевима и он ће се понашати као обичан магнет у облику шипке.

magnetno polje 8

Правило десне руке (песнице):

Када се песница десне руке постави тако да се смер прстију поклапа са смером струје кроз навоје палaц показује северни магнетни пол.

Јачина магнетног поља соленоида зависи од густине намотаја (број намотаја по јединице дужине) и јачине електричне струје.

Интензитет магнетне индукције унутар калема је:

B=\mu_{0}\frac{nI}{l}

n – број навојака калема

l – дужина калема

Све линије (када су навоји калема један до другог) пролазе кроз област обухваћену калемом и ту је њихова густина највећа. Густина линија у унутрашњости калема је иста и линије су паралелне – поље има исту јачину у свакој тачки.

Што су навоји ближи један другом магнетно поље унутар калема је хомогеније. Изван калема поље опада и линије нису паралелне.

Да би се појачало магнетно поље у калем се ставља шипка од меког гвожђа. Уређај који се састоји од калема и гвозденог језгра назива се електромагнет.

Електромагнет губи магнетна својства када струја престане да тече.

Примена електромагнета: електрично звонце, велике дизалице, телефон итд.

 


Додатак:

Магнети и електромагнети

Кликни и започни

 

 

 

 Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље Јачина магнетног поља