Физика

за сваког по нешто

Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника

Преузми Word документ

1821. француски физичар Ампер – два проводника кроз које протиче електрична струја узајамно делују магнетним пољем

Узајамно деловање паралелних струјних проводника:

Смерови струја исти:

  • у простору између проводника линије сила магнетних поља проводника имају супротан смер – резултат тога:
    • слабљење магнетног поља у простору између проводника
  • привлачење проводника

2016-07-29_17-54-19

Смерови струја супротни:

  • у простору између проводника линије сила магнетних поља проводника имају исти смер – резултат тога:
    • појачавање магнетног поља у простору између проводника
  • одбијање проводника

2016-07-29_17-54-41

Око сваког проводника са струјом појављује се магнетно поље. Струја кроз један проводник ствара манетно поље које Амперовом силом делује на други проводник.

Код праволинијског струјног проводника веома велике дужине, кроз који протиче електрична струја сталне јачине, интензитет магнетне индукције дат је Био-Саваровим законом (1820. године):

B=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I}{r}

Магнетна индукција има исти интензитет у свим тачкама које су подједнако удаљене од проводника.

 

ЗА ПРВИ ПРОВОДНИК

paralelni-provodnici-1a

интензитет магнетне индукције проводника I у тачкама проводника II

B_{1}=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I_{1}}{r}

ако кроз проводник II протиче струја јачине I2, на део проводника II, дужине l, делује Амперова сила

F_{1}=B_{1}I_{2}l

заменом вредности магнетне индукције

F_{1}=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I_{1}}{r}I_{2}l

 

ЗА ДРУГИ ПРОВОДНИК

paralelni-provodnici-1

интензитет магнетне индукције проводника II у тачкама проводника I

B_{2}=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I_{2}}{r}

ако кроз проводник I протиче струја јачине I1, на на део проводника I, дужине l,  делује Амперова сила

F_{2}=B_{2}I_{1}l

заменом вредности магнетне индукције

F_{2}=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I_{2}}{r}I_{1}l

Силе су једнаких интензитета, а супротних смерова.

Смерови сила зависе од смерова протицања електричне струје кроз проводнике

Смер деловања силе одређује се правилом леве руке: Ако длан леве руке поставимо тако да су линије магнетног поља усмерене према длану (вектор магнетне индукције је усмерен према длану), а прсти показују смер електричне струје  у проводнику, тада палац показује смер деловања силе.

left-hand_rule2

Закључак:

Интензитети магнетних сила којима међусобно делују два струјна проводника су једнаки и износе:

F=\frac{\mu_{0}}{2\pi}\frac{I_{2}I_{1}}{r}l

На основу ове формуле за силу између два паралелна струјна проводника дефинисана је мерна јединица за електричну струју 1А (ампер).

definicija-amper

Јачину од 1 ампера има она стална електрична струја која протичући кроз два паралелна, бесконачно дуга проводника, који се налазе у вакууму, на растојању од 1 метар, изазива силу узајамног деловања 2\cdot 10^{-7} њутна на сваки метар дужине.

 

 


Додатак:

 

Деловање магнентног поља на проводни рам Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електрично пољу