Физика

за сваког по нешто

Енергија и интензитет таласа

Преузми Word документ

Честице које осцилују имају кинетичку и потенцијалну енергију.

детаљније објашњено код клатна – применити на случај са цртежа

2016-07-29_09-48-48

Преношењем осцилација са једне на другу честицу преноси се енергије.

таласи – преносиоци енергије

Енергија честице која хармонијски осцилује (једнака збиру потенцијалне и кинетичке енергије честице) је:

E=\frac{m_{0}\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

У преношењу енергије таласа учествује n честица, па је енергија таласа:

E=n\frac{m_{0}\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

E=\frac{m\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

m=nm_{0} – укупна маса честица у некој запремини V.

Пошто је m=\rho V

E=\frac{\rho V\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

Густина енергије:

\varepsilon =\frac{E}{V}

\varepsilon =\frac{\rho \omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

Густина енергије таласа у некој тачки средине сразмерна је густини средине, квадрату фреквенције таласа и квадрату амплитуде таласа.

 

Интентитет (јачина) таласа – бројно једнак енергији коју талас пренесе кроз јединицу површине (нормалну на правац простирања таласа) у јединици времена – снага таласа по јединици површине.

I =\frac{E}{S\Delta t}=\frac{P}{S}

I =\frac{\rho V\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2S\Delta t}

V =Sl

I =\frac{\rho Sl\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2S\Delta t}

v =\frac{l}{\Delta t} – брзина таласа

I =\frac{\rho v\omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

\varepsilon =\frac{\rho \omega ^{2}x_{0}^{2}}{2}

I =\varepsilon v

 

 

 Једначина таласа Одбијање и преламање таласа