Физика

за сваког по нешто

Лупа и микроскоп

Преузми Word документ

За детаљније посматрање ситних – веома малих предмета могу да се користе се лупа и микроскоп.

ЛУПА

Као лупа може да се користи свако сабирно сочиво које има малу жижну даљину (неколико центиметара). Посматрани предмет се поставља испред лупе тако да се налази између сочива и жиже (ближе жижи).

lupa 1

Да би се лик јасно видео (изоштрио) лупа се приближава или удаљава. Када се лик најјасније види налази се на даљини јасног вида (d).

За човека са нормалним оком d=25cm.

Увећање лупе:

u=\frac{l}{p}

пошто је: l=d и p=f

u=\frac{d}{f}

d=25cm

u=\frac{25}{f}

жижна даљина изражена у cm.

p – удаљеност предмета од сочива

l – удаљеност лика од сочива

f – жижна даљина

d – даљина јасног вида

МИКРОСКОП

За посматрање веома ситних предмета недовољна су увећања која се постижу лупом, па се зато користе оптички микроскопи.

Микроскоп чине 2 сабирна сочива (објектив и окулар) смештена на крајевима цеви променљиве дужине. Објектив се налази уз премет, а окулар уз око.

mikroskop 1

  • предмет – између жиже и двоструке жижне даљине (ближе жижи) објектива
  • лик који даје објектив – изврнут, увећан и стваран, на месту које се налази између жиже и окулара, који се понаша као лупа и увећава лик

Увећање микроскопа:

u_{m}=u_{ob}\cdot u_{ok}

u_{ob} – увећање објектива

u_{ok} – увећање окулара

u_{ob}=\frac{l}{p}=\frac{D}{f_{ob}}         u_{ok}=\frac{d}{f_{ok}}

u_{m}=\frac{Dd}{f_{ob} f_{ok}}

d – даљина јасног вида

D – дужина микроскопске цеви

f_{ob} – жижна даљина објектива

f_{ok} – жижна даљина окулара

 


Додатак:

 

 

 

Око Телескоп