Физика

за сваког по нешто

Узајамна индукција

Преузми Word документ

Оглед:

Посматрамо два проводника у облику завојнице, од којих је један повезан у струјно коло, а други је повезан са галванометром.

uzajamna-indukcija-1

Електрична струја која протиче кроз први калем ствара магнетно поље. Пошто се други калем налази у близини и кроз њега пролазе линије магнетног поља које ствара струја која протиче кроз први калем. Када се у првом калему мења јачина електричне струје у другом калему се индукује електромоторна сила.

Померањем клизача променљивог отпорника мења се јачина струје у првом колу, а тиме и магнетна индукција. Ова промена доводи до промена магнетног флукса у оба калема. Ако у првом колу расте вредност јачине електричне струје у другом колу се индукује струја супротног смера. Вектори B0 и Bind су супротних смерова.

uzajamna-indukcija-2

Ако се клизач променљивог отпорника помера тако да се првом колу смањује вредност јачине електричне струје у другом колу се индукује струја истог смера. Вектори B0 и Bind имају исти смер.

Овакав облик електромагнетне индукције назива се узајамна (међусобна индукција) индукција. До ове појаве долази у сваком колу које се налази у близини проводника кроз који протиче променљива електрична струја.

Магнетна индукција сразмерна је јачини електричне струје које је ствара, па је и магнентни флукс сразмеран јачини електручне струје:

\Phi _{2}=M I_{1}

M – коефицијент сразмерности, који се назива коефицијент узајамне индукције

Коефицијент узајамне индукције зависи међусобне удаљености калемова (проводника), облика и димензија оба калема и броја намотаја и магнетне пропустљивости (пермеабилности) средине у којој се он налази.

Промена магнетног флукса обухваћеног тим проводником сразмерна је промени струје:

\Delta \Phi _{2}=M \Delta I_{1}

Електромоторна сила узајамне индукције може да се одреди на основу Фарадејевог закона.

\varepsilon_{2} = -\frac{\Delta \Phi_{2} }{\Delta t}

\varepsilon_{2} = -M\frac{\Delta I_{1} }{\Delta t}

Коефицијент узајамне индукције:

M=-\frac{\varepsilon _{2}}{\frac{\Delta I_{1}}{\Delta t}}

Јединица за коефицијент узајамне индукције је хенри (Н).

M=\frac{1V}{\frac{1A}{1s}}=1\frac{Vs}{A}

 


Додатак:

 

 Фарадејев закон Самоиндукција