Физика

за сваког по нешто

Кретање слободних честица

Преузми Word документ

Слободна честица:

  • на честицу не делује сила
  • потенцијална енергија једнака нули
  • креће се равномерно праволинијски (по инерцији)
  • импулс је константан
  • укупна енергија честице је једнака кинетичкој енергији

Ако је потенцијална енергија једнака нули, Шредингерова једначина, која описује стања слободне честице у једној димензији, може да се напише у следећем облику:

\frac{d^{2}}{dx^{2}}\psi(x)+\frac{2mE}{\hbar^{2}}\psi(x)=0

Енергија честице може да има произвољну вредност, Е>0.

Таласна функција – решење Шредингерове једначине са слободну честицу која се креће дуж x-осе:

\psi(x,t)=x_{0}[cos(\omega t-kx)+i sin(\omega t-kx)]\

Таласна функција којом се описује слободна честица слична је једначини равног таласа у класичној механици.

Једначина равног таласа:

x=x_{0} sin(\omega t-ky)

Закључак:

Де Брољев талас који се приписује слободној честици енергије Е и импулса p је раван талас чија је кружна фреквенција \omega =\frac{E}{\hbar} и таласни број k =\frac{p}{\hbar}.

 

 

Шредингерова једначина Честица у потенцијалној јами