Физика

за сваког по нешто

Нуклеарне силе

Преузми Word документ

Пошто се у језгрима налазе протони на веома малим међусобним растојањима између њих делују веома јаке одбојне електричне силе. Пошто су нуклеони упркос томе у језгрима веома јако везани, између њих мора да делује нека јака привлачна сила. Та сила је првобитно названа нуклеарна сила. Особине ове нуклеарне силе се веома разликују од особина гравитационе и електромагнетне силе.

Поред јаке нуклеарне силе, у језгру владају и силе мањег интензитета такозване слабе нуклеарне силе (слаба интеракција) које се манифестују приликом распада неких елементарних честица.

 

Интеракција (сила) Релативни интензитет Посредник

(преносилац)

међуделовања

Домет (m)
јака нуклеарна 1038 \pi мезон (глуон)  10-15
електромагнетна 1036 фотон бесконачан
слаба нуклеарна 1025 W±, Z0 бозони ~10-18
гравитациона 1 гравитони

(нису још откривени)

бесконачан

 

Основна својства нуклеарне силе:

  • најјаче силе у природи – много већег интензитета од осталих познатих сила у природи (подаци у табели)
  • кратког домета – радијус деловања реда величине 10-15m, када се повећава растојање интензитет врло брзо опада, тако да се на растојањима реда величине 10-14m практично једнак нули; на мањим растојањима нуклеарна сила постаје одбојна и спречава нуклеоне у језгру да се споје у хомогену целину
  • независне од наелектрисања – исте силе делују између два протона, као и између два неутрона, односно између протона и неутрона
  • показују својство засићења – један нуклеон интерагује само са нуклеонима који га окружују; при повећању броја нуклеона у језгру, нуклеарна сила се не мења, па је густина свих језгара иста
  • није централна – не може да се каже да је да делује дуж праве која спаја центре честица које интерагују (за разлику од електричне и гравитационе)

Нуклеарна сила је јединствена и значајно се разликује од свих до сада познатих сила у природи

 

 

Дефект масе и енергија везе Модели језгра