Физика

за сваког по нешто

Правац и смер кретања

Поред бројне вредности брзина је одређена правцем и смером.

  • сваки правац има два смера (пример: улица – може бити једносмерна и двосмерна)

kretanje 8

 

Брзина може да се прикаже помоћу дужи са стрелицом. Стрелица показује смер, а дужина дужи бројну вредност (интензитет) брзине.

пример: дуж од 4 дела v=4\frac{m}{s}

Често није неопходно да се на цртежу прикаже бројна вредност већ само правац и смер. Тада се брзина приказује обичном стрелицом одговарајућег правца и смера.

 

 

 

Равномерно праволинијско кретање Слагање брзина