Физика

за сваког по нешто

Равномерно праволинијско кретање

Презентација

Презентација swf

Тело се креће равномерно ако по правој путањи прелази једнаке путеве у једнаким временским интервалима.

kretanje 3

Примерпут од 30 km

  • пешак пређе за 6 сати
  • бициклиста пређе за 2 сата

 Шта кажемо – бициклиста се креће брже

Како се рачуна брзина?

 

Брзина се израчунава када се пређени пут подели са временом кретања тела.

brzina =\frac{predjeni put}{vreme}

Брзина је бројно једнака пређеном путу у јединици времена.

 

Ознаке:

  • брзина v
  • пређени пут s
  • време t

v =\frac{s}{t}

Брзина је сразмерна пређеном путу, а обрнуто сразмерна времену.

 

Мерна јединица за брзину добија се (изведена је) на основу јединица за пут (дужину) и време.

 

Мерна јединица за мерење дужине у је метар. Означава се малим словом m.

Већа јединицa:

километар (km)         1km=1000m               1m=0,001km

 

Основна мерна јединица за мерење времена је секунда (s). 

Веће јединице:

минут             1 min = 60s

час                  1h = 60 min = 60 * 60s = 3600 s

 

Мерна јединица за брзину:

\frac{m}{s}             метар у секунди

Тело се креће брзином 1\frac{m}{s} ако сваке секунде пређе пут од 1m.

У саобраћају се најчешће користи јединица за мерење брзине километар на час 1\frac{km}{h}.

 

Пређени пут: s=vt

Време: t =\frac{s}{v}

 

 

Кретање у свакодневном животу Правац и смер кретања