Физика

за сваког по нешто

Слагање брзина

ПРИМЕР: ЧАМАЦ НА РЕЦИ

  • када брзине имају исти правац и исти смер:

kretanje 16

  • када брзине имају исти правац, а супротне смерове:

kretanje17

v=v_{c}-v_{r} ако је v_{c}>v_{r}

v=v_{r}-v_{c} ако је v_{r}>v_{c}

v –  брзина чамца у односу на земљу и посматрача

v_{r} – брзина реке

v_{c}– брзина чамца у односу на воду

 

Брзина једног истог тела може бити различита за различите посматраче.

Ако се два тела крећу дуж истог пута брзинама v_{1} и v_{2} онда је брзина једног тела у односу на друго:

  • ако се крећу у супротним смеровима

kretanje18

 

v=v_{1}+v_{2}

  • ако се крећу у истом смеру

kretanje 19

v=v_{1}-v_{2} или v=v_{2}-v_{1}


Додатак:

 

Правац и смер кретања Средња брзина