Физика

за сваког по нешто

Средња брзина

 

Кретање тела чија се брзина мења у току времена назива се променљиво кретање. Ако је код променљивог кретања путања тела права линија, онда је то променљиво праволинијско кретање.

kretanje 20

укупан пут: s_{u}=s_{1}+s_{2}+s_{3}

укупно време: t_{u}=t_{1}+t_{2}+t_{3}

v_{sr}=\frac{s_{u}}{t_{u}}

v_{sr}=\frac{s_{1}+s_{2}+s_{3}}{t_{1}+t_{2}+t_{3}}

Средња брзина кретања тела одређује се као количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања.

 
 

Слагање брзина Кретање у свакодневном животу