Физика

за сваког по нешто

Густина тела

 

Тела истих запремина која су сачињена од различитих суспстанција  имају различите масе

Маса и запремина одређују физичку величину која се назива густина, а карактеристична је за сваку супстанцију.

Количник масе и запремине је стална величина – густина.

Густина је означена грчким словом ро.

\rho =\frac{m}{V}

 

Јединица за густину у СИ систему је:

– изведена из масе и запремине

\frac{kg}{m^{3}}    килограм по кубном метру

Поред ове користи се и јединица:

\frac{g}{cm^{3}}     грам по кубном центиметру

1\frac{g}{cm^{3}}=\frac{\frac{1}{1000}kg}{\frac{1}{1000000}m^{3}}=\frac{1000000}{1000m^{3}}=1000\frac{kg}{m^{3}}

 

Средња густина:

У пракси се често користе тела коју су састављена од различитих супстанција. Да би се описале особине оваквих тела користи се средња густина тела. Средња густина неког тела једнака је количнику његове укупне масе и укупне запремине.

\rho =\frac{m_{u}}{V_{u}}

 
 

 
 

 Тежина тела Маса тела и закон инерције