Физика

за сваког по нешто

Тежина тела

 

Земља привлачи сва тела која се налазе на њој или у њеној околини.

Сила којом Земља привлачи сва тела назива се сила Земљине теже

Сила Земљине теже се означава словима Fg.

 

Земља привлачи тела силом, због тога тела делују силом на подлогу на којој се налазе.

Сила којом тело због Земљине теже делује на хоризонталну подлогу на којој се налази или затеже конац о који је обешено, назива се тежина тела.

Тежина се означава словом Q.

 

Сила Земљине теже и тежина тела имају исти интензитет, правац и смер, али немају исти нападну тачку.

 Сила теже делује на тело, а тежина је сила којом тело делује на неко друго тело (подлога, конац).

 

Тежина се израчунава по следећој формули:

Q=mG

m – маса тела

G – јачина гравитационог поља

За Земљу: G=9,81\frac{N}{kg}          географска ширина 450 и на нивоу мора

на екватору       G=9,78\frac{N}{kg}

на половима      G=9,83\frac{N}{kg}

 

Јединица за мере тежине је њутн.

Тежина се мери динамометром.

 

 

 Маса тела и закон инерције Густина тела