Физика

за сваког по нешто

Хидростатички притисак и спојени судови

 

хидро – односи се на воду (течност)

статика – мировање

 хидростатички притисак – притисак у течности која мирује

 

Хидростатички притисак:

•     притисак који настаје због тежине течности;

•     притисак који врши течност на зидове суда и сва тела потопљена у њој;

•     делује на све стране;

•     на истој дубини једнак је у свим правцима.

p=\rho G h

Хидростатички притисак зависи од:

•     густине течности (\rho);

•     јачине гравитационог поља (G);

•     дубине на којој се мери притисак (h).

h – се рачуна од горње површине течности до посматраног места

pritisak 7

pritisak 8

Хидростатички притисак којим течност делује на дно суда не зависи облика суда ни од масе течности у суду, већ само од густине течности, јачине  гравитационог поља на месту где се налази течност, висине стуба течности у суду.

 

Судови су повезани тако да течност може да прелази из једног у други. У сваком суду ниво течности је исти.

pritisak 9

Закон спојених судова:

У спојеним судовима нивои исте течности налазе се у истој хоризонталној равни.

pritisak 10

На принципу спојених судова ради водовод.

pritisak 11

 
 


Додатак:
 

 
 

 Притисак чврстих тела Атмосферски притисак