Физика

за сваког по нешто

Паскалов закон

 

Паскалов закон:

Спољашњи притисак који делује на затворене течности и гасове преноси се подједнако у свим правцима.

пример: гумена лопта (избуши на више места), дување балона – слика у књизи

 

Притисак који настаје услед дејства спољашње силе једнак је у сваком делу унутрашње запремине суда.

pritisak 20

притисак испод мањег клипа: p_{1}=\frac{F_{1}}{S_{1}}

притисак испод већег клипа: p_{2}=\frac{F_{2}}{S_{2}}

На основу Паскаловог закона (притисак се преноси подједнако у свим правцима):

p_{1}=p_{2}

\frac{F_{1}}{S_{1}}=\frac{F_{2}}{S_{2}}

\frac{F_{1}}{F_{2}}=\frac{S_{1}}{S_{2}}

Сила која делује на шири клип већа је од силе која делује на ужи клип, и то онолико пута колико је површина попречног пресека већег клипа већа од површине попречног пресека мањег клипа.

 
 


Додатак:
 

 

 

 Атмосферски притисак Притисак чврстих тела