Физика

за сваког по нешто

Притисак чврстих тела

Презентација

При деловањима између тела мора да се води рачуна о јачини силе, о правцу и смеру њеног деловања и о величини површине на коју она делује. Због тога је уведена физичка величина која се назива притисак.

Притисак се означава малим словом p.

p =\frac{F}{S}

притисак:

  • сразмеран сили која делује нормално на подлогу
  • обрнуто сразмеран површини на коју та сила делује

Повећањем јачине силе расте притисак, а повећањем додирне површине притисак опада.

Притисак је бројно једнак јачини силе која делује нормално на јединицу површине коју притиска.

 

  • јединица за силу Њутн (N)
  • јединица за површину (m2)

Јединица за притисак: \frac{N}{m^{2}} – њутн по квадратном метру.

Ова јединица се назива паскал, а означава се са Pa.

1Pa=\frac{1N}{1m^{2}}

 

Веће јединице:

  • килопаскал    kPa      1kPa=1 000 Pa
  • мегапаскал    MPa     1MPa=1 000 000 Pa

 

Кроз чврста тела притисак се преноси само у правцу и смеру дејства силе.

Пример – преношење притиска кроз чврста тела:

  • цигла, цигла на циглу
  • ексер – придржава се прстима док се укуцава, притисак се преноси само на даску а не и на прсте

 

 

 

Хидростатички притисак и спојени судови