Физика

за сваког по нешто

Сила Земљине теже и тежина тела

Земља привлачи сва тела која се налазе на њој или у њеној околини. Сила којом Земља привлачи сва тела назива се сила Земљине теже. Сила Земљине теже се означава словима Fg.

Земља привлачи тела силом, због тога тела делују силом на подлогу на којој се налазе.

Сила којом тело због Земљине теже делује на хоризонталну подлогу на којој се налази или затеже конац о који је обешено, назива се тежина тела.

Тежина се означава словом Q.

sila teze i tezina

Треба разликовати тежину тела и силу теже.

  • сила Земљине теже – делује на тело
  • тежина тела – делује на подлогу – на тачку ослонца или вешања
  • разикују се по нападној тачки

Сила Земљине теже и тежина тела имају исти интензитет, правац и смер, али немају исти нападну тачку.

Сила теже делује на тело, а тежина је сила којом тело делује на неко друго тело (подлога, конац).

 

 

 

Мерење силе динамометром Узајамно деловање тела у непосредном додиру