Физика

за сваког по нешто

Узајамно деловање тела у непосредном додиру

Презентација

Тело не може само од себе да се покрене из мировања или да промени брзину кретања. До тога долази због узајамног деловања са другим телима.

Примери непосредног додира и интеракције (интеракција – узајамно деловање) тела:

 • покретање, заустављање и промена брзине тела
 • промена положаја
 • деловање једног тела на друго – деформација (истезање, сабијање, савијање)
 • кретање једног тела по површини другог
 • кретање једног тела кроз неку средину
 • међусобни судар

Тело мења свој положај, облик, започиње кретање, мења правац кретања и слично услед дејства другог тела.

Услед узајамног деловања долази до промене облика (деформације) тела – некад видљива некад не

 • притиснути сунђер – кад се пусти враћа се у претходно стање; лопта притиснута у руци, балон
 • пластелин – не враћа се у претходни облик
 • судар аутомобила – не враћа се у претходни облик

 

 • након деловања силе тело се врати у правобидно стање
 • након деловања силе тело трајно мења облик

 

При узајамном деловању може доћи до промене облика тела (деформације).

Ако се по престанку деловања тела враћају у првобитни облик може да се каже да су еластична тела.

Тела која се после престанка дејства других тела не враћају у првобитни облик су нееластична тела (пластична тела).

 

Tрење настаје на додирним површинама између тела.

При кретању једног тела по површини другог јавља се трење.

Један од разлога за појаву трења су неравнине на површинама које се додирују.  Трење се супротставља се кретању. Што је мање неравнина на телу и на подлози по којој се тело креће, трење је слабије.

 

Трење може бити:

– трење клизања – једно тело клизи односно превлачи се по другом

– трење котрљања – тело се котрља по површини другог тела

 

Отпора средине се јавља приликом кретања тела кроз неку средину (пример: вода, ваздух…) и супротставља се кретању.

 

 

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру