Физика

за сваког по нешто

Физичка тела и супстанције

Материја је заједнички назив за све оно што чини природу. Природа је изграђена од материје.

Основне особине материје  су да се непрестано креће, да се не може уништити и нити из ничега створити већ само прелази из једног облика у други.

у VI веку пре нове ере Хераклит – “Све тече све се мења“

Пример: кружење воде у природи – падање кише, топљење метала, сагоревање угља, муња

Два основна облика постојања материје су:

  • супстанца
  • физичко поље

У природи се сусрећу многобројна тела – пример из учионице: оловка свеска, клупа….

Тела се разликују не само по облику и величини већ и према томе од чега су. Оно од чега се тело састоји назива се супстанца.

Пошто су од једне исте супстанце направљена многа тела, може да се закључи да у природи постоји већи број тела него суспстанци.

У природи често долази  до међусобног дејства тела. То дејство и промене које том приликом настају на телима називају се природне појаве.

За време међусобног дејства тела могу бити:

  • у непосредном додиру (удар лопте у прозор)
  • на мањем растојању (привлачење магнета, електрицитет)
  • на велики растојањима (Земља-Месец, Земља-Сунце)

Ако тела за време међусобног дејства нису у непосредном додиру, онда се дејство остварује помоћу физичког поља.

пример: физичка поља: магнетно поље, гравитационо поље, електрично поље

Закључак:

Супстанца је материјал од чега су састављена тела, а физичко поље се налази око сваког тела.

Физика као наука проучава основне особине материје, њену грађу, као и промене облика у којима материја може да се јави.

 

 

Појам физике