Физика

за сваког по нешто

Слободан пад. Хитац навише и хитац наниже

 

Слободан пад је равномерно убрзано праволинијско кретање без почетне брзине, у безваздушном простору услед деловања силе Земљине теже.slobodan pad

равномерно убрзано кретање без почетне брзине слободан пад
v=at  v=gt
s=\frac{at^{2}}{2}  s=\frac{gt^{2}}{2}
v^{2}=2as  v^{2}=2gs

положај тела:

h=h_{0}-s

h=h_{0}-\frac{gt^{2}}{2}

h_{0}– висина са које тело пада (максимална висина).

 

Хитац наниже је кретање тела баченог са неке висине неком брзином усмереном вертикално наниже.

Убрзање Земљине теже g има исти смер као и почетна брзина v0 па је кретање убрзано.

hitac nanize

равномерно убрзано кретање са почетном брзином хитац ниниже
v=v_{0}+at  v=v_{0}+gt
s=v_{0}t+\frac{at^{2}}{2}  s=v_{0}t+\frac{gt^{2}}{2}
v^{2}=v_{0}^{2}+2as  v^{2}=v_{0}^{2}+2gs

положај тела:

h=h_{0}-s

h=h_{0}-(v_{0}t+\frac{gt^{2}}{2})

h_{0}– висина са које тело пада (максимална висина).

 

Хитац навише је кретање тела баченог неком почетном брзином ветикално навише са неке висине или са земље.

Убрзање Земљине теже g има супротан смер од смера почетне брзине  па је кретање успорено.

hitac navise

равномерно успорено кретање хитац навише
v=v_{0}-at  v=v_{0}-gt
s=v_{0}t-\frac{at^{2}}{2}  s=v_{0}t-\frac{gt^{2}}{2}
v^{2}=v_{0}^{2}-2as  v^{2}=v_{0}^{2}-2gs

положај тела:

h=h_{0}+s

h=h_{0}+(v_{0}t-\frac{gt^{2}}{2})

h_{0}– висина са које тело пада (максимална висина).

Брзина Пређени пут Брзина – пређени пут
слободан пад   v=gt   s=\frac{gt^{2}}{2}   v^{2}=2gs
вертикални хитац наниже  v=v_{0}+gt   s=v_{0}t+\frac{gt^{2}}{2}  v^{2}=v_{0}^{2}+2gs
вертикални хитац навише  v=v_{0}-gt   s=v_{0}t-\frac{gt^{2}}{2}  v^{2}=v_{0}^{2}-2gs

 

 

 Убрзање при кретању тела под дејством силе теже