Физика

за сваког по нешто

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Презентација

 • Земља привлачи сва тела која се налазе на њој или у њеној околини.
 • Привлачно деловање Земље назива се гравитација.
 • У простору око Земље образује се гравитационо поље.
 • Сила којом Земља привлачи сва тела назива се сила Земљине теже.
 • Свако тело које се налази изнад површине Земље пада на Земљу (под условом да се не налази на некој подлози и није обешено).

 

Грчки филозоф Аристотел

 • тежа тела брже падају кроз ваздух него лакша

Италијански научник Галилео Галилеј

 • проучавао вертикално падање тела – слободно падање
 • по легенди – са разних спратова кривог торња у Пизи пуштао лоптице разних тежина
 • установио да све лоптице добијају подједнако убрзање

 

Узрок падања тела је Земљина тежа. Под дејством Земљине теже тела падају вертикално. На падање тела утиче ваздух – отпор средине кроз који се креће. Ако на тело утиче средина (отпор ваздуха) онда то није слободно падање. Сила отпора средине сразмерна је површини тела. Тела која имају велику површину падају споро (лишће, пахуљице снега, комадићи хартије) Падање металне куглице – слободно падање, јер је утицај ваздуха на падање занемарљиво мали.

 

У безваздушном простору (вакууму) сва тела падају са једнаким убрзањем без обзира на њихову масу, облик и величину

 

СЛОБОДНО ПАДАЊЕ – кретање које се врши само под дејством Земљине теже

СЛОБОДНО ПАДАЊЕ:

 • равномерно убрзано кретање тела без почетне брзине
 • у безваздушном простору (вакууму)
 • због деловања силе Земљине теже

 

СЛОБОДНО ПАДАЊЕ:

 • август 1971. године – Аполо 15 – експедиција на Месец http://www.youtube.com/watch?v=PE81zGhnb0w

 • потврдили Галилејеве тврдње
 • птичје перо у једну руку – чекић у другу руку – пушта да истовремено падају
 • под дејством Месечеве гравитације падају лагано – падају упоредо и истовремено стижу на тло
 • на месецу нема атмосфере – нема отпора ваздуха

 

 slobodan pad 1 пређени пут:

 • у првој секунди – 5m
 • у другој секунди – 15m
 • у трећој секунди – 25 m

 

 

пређени пут у свакој следећој секунди је већи за 10m

 

 

повећање брзине у свакој секунди слободног падања је за око 10\frac{m}{s}

Закључак: Убрзање тела при слободном падању је око 10\frac{m}{s^{2}}.

Пошто је узрок овог убрзања Земљина тежа оно се зове убрзање Земљине теже, а обележава се са g.

Прецизним мерењима утврђено је да убрзање Земљине теже на географској ширини 450 и на нивоу мора износи

9,81\frac{m}{s^{2}}

на половима: 9,83\frac{m}{s^{2}}

на екватору: 9,78\frac{m}{s^{2}}

 

На Месецу – 6 пута мање него на Земљи -(1,6\frac{m}{s^{2}})

На Сунцу – 28 пута веће него на Земљи -(275\frac{m}{s^{2}})

 


Додатак:

 

 Слободан пад. Хитац навише и хитац наниже