Физика

за сваког по нешто

Механичка енергија

Тело располаже енергијом уколико је способно да врши рад.

Енергија тела је величина која показује колики рад може да изврши тело.

 

Тело стиче енергију уколико се над њим изврши механички рад.

 

Енергија и рад имају исту природу, па су и јединице исте – џул (Ј).

 

Механичку енергију имају тела која се крећу, која се налазе у гравитационом пољу или су еластично деформисана.

 

Механичка енергија:

  • кинетичка енергија
  • потенцијална енергија

 

Енергија коју тела имају при кретању назива се кинетичка енергија.

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}

Кинетичка енергија тела сразмерна је маси тела и квадрату његове брзине.

 

Енергија која је условљена узајамним положајем тела или узајамним положајем молекула једног истог тела назива се потенцијална енергија.

Гравитациона потенцијална енергијаенергија коју поседује тело које се налази на некој висини.

E_{p}=mgh

Потенцијална енергија тела у пољу Земљине теже једнака је производу његове тежине и висине до које је подигнуто.

Потенцијална енергија се одређује према неком нивоу.

Пример:

књига на столу – потенцијална енергија у односу на површину стола (0), у односу на под учионице, површину Земље, под подрума

 

Обично се висина тела до које је тело подигнуто рачуна у односу на површину Земље. На Земљи – 0.

 

Пример: тела истовремено и кинетичку и потенцијалну: авион, птица

 

 

Energy Skate Park: Basics

Кликни и започни

 

 


Додатак:
 

 

 

Механички рад Рад као промена енергије