Физика

за сваког по нешто

Механички рад

Физика проучава механички рад.

Ако човек стоји и држи терет на леђима, он при томе употребљава онолику силу колико износи тај терет, али на врши никакав рад (у физичком смислу) јер се не креће.

Да би се вршио механички рад треба да буду испуњена два услова:

  • да делује сила
  • да се тело креће под дејством те силе

Под појмом механички рад не подразумева се само покретање тела са једног места на друго већ и мењање његовог облика.

Сила врши механички рад када покреће тело, мења брзину кретања тела или мења његов облик (деформише тело).

  • позитиван рад – сила која делује у смеру кретања тела
  • негативан рад – сила делује у смеру супротном од смера кретања тела (сила трења, сила отпора средине)

 

2016-03-15_9-12-05

 

Извршени рад је сразмеран сили и дужини пута који је тело прешло под дејством силе.

A=F\cdot s

Јединица за рад је џул [J].

1J=1N \cdot 1m

1J=1Nm

Рад од 1J изврши сила од 1N на путу од 1m, ако се правац силе поклапа са правцем пута.

 

Веће јединице:

килоџул – 1kJ = 1000J = 103J

мегаџул – 1MJ = 1 000 000J = 106J

гигаџул – 1GJ = 1 000 000 000J = 109J

Често се дешава да се тело не креће у правцу дејства силе.

2016-03-15_9-18-15

Сила F се разлаже на компоненте:

  • Fn – компонента нормална на правац пута
  • Fp – компонента у правцу пута – активна компонента

Сила која делује у правцу нормалном на правац пута не може да врши рад – пасивна компонента.

За одређивање рада у оваквим случајевима потребно је одредити интензитет активне компоненте (компонента која делује у правцу пута) и дужину пута који тело пређе.

 

Рад силе теже:

2016-03-15_9-21-06

A=F_{g}\cdot h       F_{g}=mg

A=mg h

Рад силе трења:

2016-03-15_9-25-01

A=F_{tr}\cdot s     F_{tr}=\mu mg

A=\mu mg s

 

  • негативан рад – сила делује у смеру супротном од смера кретања тела (сила трења, сила отпора средине, сила теже приликом подизања тела)

 
 


Додатак:
 

 

 

 

Механичка енергија