Физика

за сваког по нешто

Пливање тела

Презентација

Из свакодневног живота знамо да нека тела пливају на површини течности, друга тону на дно, а нека лебде.

Зашто је тако?

На тело потопљено у течности делују две силе у вертикалном правцу супротних смерова.

 • сила теже (Fg) – усмерена наниже
 • сила потиска(Fp) – усмерена навише

F_{g}=mg

F_{g}=\rho_{tela} V_{tela}g

F_{p}=\rho_{tecnosti} V_{tela}g

Под дејством ових сила (њихове резултанте) потопљено тело ће се кретати у смеру дејства јаче силе.

 

Могућа су три случаја:

1. F_{g}>F_{p} тело тоне

2016-03-06_17-31-30

средња густина тела већа од густине течности \rho_{tela}>\rho_{tecnosti}

 

2. F_{g}=F_{p} тело се налази у равнотежи на било ком месту у течности – тело лебди

2016-03-06_17-31-00

средња густина тела једнака густини течности \rho_{tela}=\rho_{tecnosti}

 

3. F_{g}<F_{p} тело испливава на површину

2016-03-06_17-30-37

средња густина тела мања од густине течности \rho_{tela}<\rho_{tecnosti}

 • – тело испливава на површину, смањује се сила потиска јер се смањује потопљена запремина тела (из обрасца се види да сила потиска зависи од запремине)
 • – када се сила потиска и сила теже изједначе тело се зауставља и плива на површини делимично зароњено

 

Тела направљена од супстанције која има већу густину од течности, могу да пливају ако се комбинују са другим телима.

пример:

 • даска и ексер
 • празна кутија од лима
 • бродови (корито гвоздено, унутрашњост испуњена ваздухом)

 

ПОДМОРНИЦА – може да плива по површини мора, да лебди и да се спусти на дно мора

 • у подморници постоји посебан резервоар у који се, помоћу пумпи, доводи вода и из њега одводи вода
  • резервоар празан – средња гусина подморнице мања од густине морске воде – подморница плива
  • резервоар пун – подморница тоне
  • при одређеној колишини воде у резервоару – средња густина подморнице је једнака густини морске воде – подморница лебди

 


Додатак:
 

 

 

Сила потиска и Архимедов закон Појам и врсте равнотеже