Физика

за сваког по нешто

Графичко представљање зависности брзине и пута од времена

Презентација

 

Равномерно променљиво праволинијско кретање III Њутнов закон