Физика

за сваког по нешто

II Њутнов закон

Презентација

Презентација swf

На основу I Њутновог закона (закона инерције) следи да свака промена брзине тела, односно појава убрзања може настати само као последица деловања неке силе.

 промена брзине тела – последица деловања силе

Узрок промене брзине је сила – да би се променила брзина тела на тело мора да делује неко друго тело тј, мора да делује сила.

 

II Њутнов закон – од чега зависи убрзање

II Њутнов закон одређује однос између силе, масе и убрзања.

Пример 1

II Njutnov zakon 1

 

иста маса – различита вучна сила

јача сила – веће убрзање

убрзање сразмерно сили

Пример 2

II Njutnov zakon 2

 

иста вучна сила – различита маса

већа маса – мање убрзање

убрзање обрнуто сразмерно маси

II Њутнов закон

Убрзање које при кретању добија тело сразмерно је јачини силе која на њега делује, а обрнуто сразмерно маси тог тела.

a=\frac{F}{m}

ПРИ ДЕЛОВАЊУ СИЛЕ ИСТОГ ИНТЕНЗИТЕТА:

–          тело веће масе има мање убрзање од тела мање масе.

То значи да се телу веће масе спорије мења брзина (мање је убрзање).

Тело веће масе је тромије – инертније

Инертност је особина тела да се одупире промени брзине при деловању силе.

Маса тела је мера његове инертности.

F=ma

Сила је једнака производу масе тела и убрзања које му она даје.

1N=1kg\frac{m}{s^{2}}

Сила има интензитет од 1N ако телу масе 1kg даје убрзање \frac{m}{s^{2}}

 

Phet симулације:

СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!

Кликни и започни

 

Силе и кретање - Основе

Кликни и започни

 

СИЛЕ И КРЕТАЊЕ

Кликни и започни

 


Додатак:

 

 

 Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања Равномерно променљиво праволинијско кретање