Физика

за сваког по нешто

Силе трења

Трење се јавља на додирним површинама између тела. Супротставља се померању и кретању тела по површини другог тела.

Сила трења је физичка величина којом се описује трење. Сила трења увек делује у супротаном смер од смера кретања тела. Супротставља се кретању – успорава односно зауставља тело.

Трење може бити:

  • трење мировања
  • трење клизања – једно тело клизи односно превлачи се по другом
  • трење котрљања – тело се котрља по површини другог тела

Сила трења зависи:

  • од величине силе којом тело делује нормално на подлогу
  • од особина тела чије се површине додирују

2016-03-05_17-19-35

Сила трења не зависи од величине додирне површине.

2016-03-05_17-22-20

Када се тело креће по хоризонталној подлози нормална сила је једнака тежини тела.

Сила трења клизања сразмерна је сили која делује нормално на подлогу.

F_{tr}=\mu N

Коефицијент трења се означава се грчким словом \mu (ми).

Коефицијент трења зависи од особине оба тела чије се површине додирују и од степена углачаности њихових додирних површина.

2016-03-05_17-28-31

При клизању неравнине једног тела задиру у неравнине другог тела, док се приликом котрљања само додирују.

коефицијент трења клизања > коефицијент трења котрљања

сила трења клизања > сила трења котрљања

2016-03-05_17-30-07

 


Додатак:
 

 

 

Сила отпора средине