Физика

за сваког по нешто

Специфична топлота фазног прелаза

У процесима испаравања и топљења супстанца апсорбује (прима) топлоту. При очвршћавању и кондензовању топлота се ослобађа.

У процесима топљења и кључања супстанција апсорбује топлоту, али се температура супстанције не мења.

Количина топлоте потребна за претварање јединичне масе (1kg) супстанце из једног у друго агрегатно стање на температури фазног преласка и нормалном притиску назива се специфична топлота фазног прелаза.

\lambda=\frac{Q}{m}

Q – количина топлоте

\lambda – специфична топлота фазног прелаза (на пример: специфична топлота очвршћавања, специфична топлота топљења, …)

[\lambda]=\frac{J}{kg}

m – маса тела

Специфична топлота фазног прелаза зависи од врсте супстанце и врсзе фазног прелаза.

За једну исту супстанцу исте су бројне вредности специфичних топлота испаравања и кондензовања, односно топљења и очвршћавања.

 

 

 

 

Испаравање и кондензовање Топљење и очвршћавање