Физика

за сваког по нешто

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре

 

Тела се при загревању шире, а при хлађењу сакупљају.

Течности се при загревању више шире него чврста тела,а највише се шире гасови.

 

Различита чврста тела-материјали различито се шире при једнаком загревању.

Пример: Биметална трака

toplota 2  toplota 3

  • примена – укључивање и искључивање електричних уређаја – фрижидер, бојлер, пегла

 

toplota 4

Напуни три шоље водом из чесме: једну врућом, једну хладном и једну млаком. Урони свој леви кажипрст у врућу воду а десни у хладну. Сачекај двадесет секунди и онда брзо оба прста пребаци у шољу са млаком водом. Шта осећаш?

Иако су оба прста на крају у води исте температуре, прст који је био у врућој води нам говори да је вода хладна, а други који је био у хладној говори да је вода топла. Зашто је то тако?

Можемо закључити да чулом додира не процењујемо температуру тела већ колико нас то тело хлади или загрева.

Температура је физичка величина којом се описује степен загрејаности тела.

 

Особина материјала да се увек на исти начин на топлоти шире, а на хладноћи скупљају нам омогућава да направимо инструмент за мерење температуре: термометар. Да би се термометар направио прво је потребно пронаћи материјал који је врло осетљив на промене температуре, због чега се лако шири на топлоти и скупља на хладноћи.

Термометри за свакодневну употребу се најчешће праве од стаклених цевчица испуњених живом или обојеним алкохолом. На скали поред цевчица је обележено колику дужину стуб течности треба да има на одређеној температури. Тада се мерење температуре своди на очитавање бројне вредности на скали до које је дошао стуб течности.

 

Температуру најчешће очитавамо на Целзијусовој скали. Ову скалу је направио шведски астроном Андерс Целзијус у XVIII веку. Целзијус је вредност 0 степени придружио температури на којој вода мрзне, а 100 степени температури на којој вода кључа. Распон између ове две температуре је поделио на 100 делова, односно степени. Степен на Целзијусовој скали називамо степен целзијуса и обележавамо са °С.

Температура изражена у степенима целзијуса обележава се малим латиничним словом t.

 

Основне температуре.

  • температура мржњења воде
  • температура кључања воде

 

Температуре више од 00Ц – +

Температуре ниже од 00Ц – –

 

Термометар са живом – опсег -380Ц до 3500Ц

Термометар за мерење телесне температуре – опсег од 350Ц до 420Ц

 

Жива: мрзне -390Ц, кључа  3570Ц

Алкохол: мрзне -1140Ц, кључа 780Ц

 

Најнижа могућа температура је -2730Ц и не постоји нижа температура, јер су на овој температури молекули у мировању – апсолутна нула.

Температура која се рачуна од апсолутне нуле зове се апсолутна температура. Обележава се великим словом Т, а мери се у Келвинима – Келвин 1849. године.

 

0К = -2730Ц

Ознаке:

t – температура у 0Ц

T – температура у Келвинима (К)

 

Температура по Келвиновој скали (апсолутна температура) израчунава се тако што се броју 273 дода температура мерена по Целзијусовој скали.

 T=273+t

Eлементаријум – Како настаје температура?

 


Додатак:

 

 

Унутрашња енергија Количина топлоте и топлотна равнотежа