Физика

за сваког по нешто

Унутрашња енергија

 

Физика као наука проучава основне особине материје, њену грађу, као и промене облика у којима материја може да се јави.

 

У природи има много супстанција различитих својстава.

 • стакло – провидно и крто
 • челик – непровидан и еластичан
 • бакар – добар проводник
 • керамика – лош проводник

 

Од давних времена људи су покушавали да схвате каква је унутрашња структура супстанције.

 • грумен кухињске соли – разбити у ситне делове
 • кап воде – распршити у још ситније капљице
 •  чини се да том ситњењу нема краја – није тако – до молекула

Најситнији делићи који још увек задржавају особине посматраног тела зову се молекули.

 

Молекули се састоје од још ситнијих делића – атома.

 

Демокрит – V век пре нове ере – све у природи се састоји од атома (атомос-недељив)

– данас се зна да није тако

 

Између молекула увек постоји празан простор – међумолекуларни простор.  (различит за различите молекуле)

 

Молекули свих тела су у сталном, непрекидном кретању. У току кретања молекули се стално међусобно сударају. Кретање молекула је последица многобројних међусобних судара. Пошто се ово кретање врши у телима назива се унутрашње кретање, а одговарајућа енергија – унутрашња енергија.

Унутрашња енергија је збир кинетичке и потенцијалне енергије узајамног деловања свих молекула (атома и других честица) тела.

 

Топлотне појаве:

 • топљење
 • очвршћавање
 • загревање или хлађење

 

Карактеристичне величине које описују топлотне појаве:

 • унутрашња енергија
 • температура
 • количина топлоте

 

Kретање молекула брже – унутрашња енергија већа.

Примери: топла и хладна вода, вода лед

 

Претварање унутрашње енергије у механички рад је сложен процес.

 

Пример: унутрашња енергија – механичка енергија

 • метак у циљ
 • обрада метала и дрвета – загревају се алати
 • при деформацијама долази до загревања

 

 


Додатак:

 

 

 

Топлотно ширење и појам температуре