Физика

за сваког по нешто

Мерење електричне струје и напона

 

За квантитативно описивање електричне струје користи се јачина електричне струје (једна од 7 основних физичких величина).

Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једној секунди.

2016-04-09_23-04-10

Јачина електричне струје се означава словом I.

I=\frac{q}{t}

I -јачина електричне струје

q – количина наелектрисања

t – време

Јединица за јачину електричне струје је ампер (А).

1A=\frac{1C}{1s}

Ако кроз попречни пресек проводника за време од 1 секунде прође количина наелектрисања од 1C јачина електричне струје је 1A.

 

За мерење јачине електричне струје користи се амперметар.

Амперметар се укључује у струјно коло редно.

Амперметар може да се укључи у било који део струјног кола. При томе ће он у свим случајевима показивати исту јачину електричне струје.

 

Напон електричне струје мери се волтметром.

Напон између појединих тачака струјног кола није исти (струја иста у свим тачкама).

Волтметри се прикључују на крајеве електричног извора или потрошача и на тај начин се мери напон на њима.

Волтметар се везује паралелно потрошачу на чијим се крајевима мери напон.

 

Комплет за једносмерну струју

Кликни и започни

 

 Извори електричне струје Електрична отпорност проводника