Физика

за сваког по нешто

Омов закон

 

Омов закон за део струјног кола

Немачки физичар Георг Ом испитивао је зависност електричне струје кроз проводник и напона на његовим крајевима.

2016-04-16_13-04-04

\varphi_{A} – електрични потенцијал тачке А

\varphi_{B} – електрични потенцијал тачке В

U=\varphi_{B}-\varphi_{A}

U – напон (разлика потенцијала)

R – отпорност проводника (између тачака А и В)

I – јачина електричне струје која протиче кроз овај проводник

Јачина електричне струје у проводнику сразмерна је електричном напону на његовим крајевима, а обрнуто сразмерна његовој електричној отпорности.

I=\frac{U}{R}

Мерна јединица за електричну отпорност је ом (\Omega).

1A=\frac{1V}{1\Omega}

на основу овога, може и:

R=\frac{U}{I}

1\Omega=\frac{1V}{1A}

 

Омова закон за цело струјно коло

Извор електричне струје, потрошач и прекидач, међусобно повезани проводницима чине коло електричне струје или електрично коло.

Електромоторна сила омогућава кретање наелектрисаних честица у струјном колу. Део струјног који је прикључен на полове електричног извора представља спољашњи део струјног кола. У овом делу се налазе проводници, потрошачи, прекидачи… Под дејством електричног поља електрони се крећу кроз спољашњи део струјног кола.

strujno kolo

Поред тога до кретања електрона и јона долази и унутар извора електричне струје. Извор електричне струје представља унутрашњи део струјног кола.

Цртежи на којима се помоћу симбола представљају електрични уређаји називају се електричне шеме.

2016-04-22_22-17-21

електромоторна сила – разлика потенцијала на половима неоптеређеног извора струје узрокује електричну струју

 

Електрична струја коју ствара извор пролази кроз спољашњи део сео струјног кола, где наилази на отпорност R  и кроз унутрашњи део струјног кола, где наилази на отпорност r. Отпорност r представља унутрашњу отпорност струјног кола. Ове две отпорности су везане редно.

Укупана отпорност струјног кола једнака је збиру спољашње и унутрашње отпорности – R+r.

Омов закон за цело струјно коло:

I=\frac{\varepsilon}{R+r}

Јачина електричне струје у затвореном електричном колу сразмерна је електромоторној сили извора, а обрнуто сразмерна збиру спољашње и унутрашње отпорности струјног кола.

I\cdot(R+r)=\varepsilon

IR+Ir=\varepsilon

U+Ir=\varepsilon

U=\varepsilon-Ir

Закључак: Електрични напон је увек мањи од електромоторне силе када кроз коло тече струја.

Унутрашња отпорност се временом повећава.

Када је прекидач отворен – кроз коло не тече електрична струја:

I=0

U=\varepsilon

Кратка веза електричног извора

kratak spoj

Када се полови електричног извора споје проводником занемарљиве отпорности јачина електричне струје је максимална.

I=\frac{\varepsilon}{R+r}

R\approx0

I_{ks}=\frac{\varepsilon}{r}

У овом случају се каже да је електрични извор кратко везан (кратак спој).

Пошто је унутрашња отпорност код већине електричних извора веома мала, струја кратког споја може да има веома велику вредност. Због тога је кратак споја у већини случајева праћен варницом и оштећењем електричног извора.

Појам кратке везе може да се прошири и на делове струјног кола.

 

 

Електрична отпорност проводника Везивање отпорника