Физика

за сваког по нешто

Наелектрисавање тела и количина наелектрисања

Презентација

Видео снимци – Наелектрисање

Видео снимци – Електростатичка машина

Видео снимци – Ван де Графов генератор

Грчки филозоф Талес из Милета 600 г.п.н.е

  • када се ћилибар (једна врста смоле – жута смола четинара, окамењена после дугог стајања) протрља вуненом тканином привлачи ситне  комадиће

Енглески физичар Џилберт у 17. веку (1600. године)

  • обратио пажњу на ову појаву и показао да и друга тела имају ово својство – трењем могу да се доведу у стање  да привлаче ситне предмете
  • дао овој појави назив електрицитет по ћилибару који се на грчком назива електрон

Наелектрисање тела може да се врши на различите начине, а најједноставнији начин је наелектрисање трењем.

На основу огледа дошло се до закључка да постоје две врсте наелектрисаних тела. – Француз Дифе, 1734. године

стакло – свила или хартија

пластика – вунена тканина

Један врста је означена као позитивна а друга негативна. Наелектрисана стаклена шипка је означена као позитивна (+), а наелектрисана пластична шипка као негативна (-) – Бенџамин Френклин, 1747. године

Тела се привлаче ако су наелектрисана супротним врстама наелектрисања, а одбијају ако су наелектрисана истим врстама наелектрисања.

Тек када је објашњена структура материје односно грађа атома дошло се до одговора о наелектрисању.

Модел атома: (језгро – протони и неутрони, омотач – електрони)

atomska 1

Атом је електронеутралан (број протона једнак је броју електрона).

Када има вишак електрона атом је негативно наелектрисан, а када има мањак електрона атом је позитивно наелектрисан.

Тела се наелектришу тако што електрони прелазе са јеног тела на друго.

Пошто тела садрже мноштво атома ако су сви атоми електронеутрални и тело је електронеутрално. При трењу долази до преласка електрона са једног тела на друго. Нарушавањем равнотеже броја протона и електрона тело постаје наелектрисано.

  • електрони прелазе са стакла на свилену тканину
  • електрони прелазе са крзна на пластичну шипку

Поред наелектрисања трењем тело може да се наелектрише и додиром.

Помоћу електроскопа може да се утврдили је неко тело наелектрисано и колико је наелектрисано.

elektroskop 1    elektrostatika 2

Електрометар има скалу на којој може да се мери скретање казаљке – скретање зависи од количине наелектрисања.

elektrometar   elektrostatika 3

Количина наелектрисања – колико је неко тело наелектрисано:

q =n\cdot e

n – број који показује разлику броја протона и електрона у телу

e – наелектрисање једног електрона (елементарно наелектрисање)

Јединица за количину наелектрисања је КУЛОН, а означава се великим словом C.

elektrostatika 5

Појава при којој се повећава или смањује број електрона на телу назива се наелектрисавање тела.

 

ЗАКОН ОДРЖАЊА НАЕЛЕКТРИСАЊА

При наелектрисању тела не ствара се наелектрисање, оно се само раздваја и преноси се тела на тело, при чему укупан број позитивних и негативних елементарних наелектрисања остаје непромењен.

 

 

Balloons and Static Electricity

Кликни и започни

 

John Travoltage

Кликни и започни

 

 

Кулонов закон