Физика

за сваког по нешто

Рад силе електричног поља, електрични потенцијал и напон

Аналогија са гравитационим пољем:

  • тело одређене масе унето у гравитационо поље поседује гравитациону потенцијалну енергију;
  • аналогија гравитационо поље – електрично поље.

Наелектрисано тело унето у електрично поље поседује извесну енергију која се назива електростатичка потенцијална енергија.

potencijal 1

У некој тачки поља се налази мало тело наелектрисано количином наелектрисања q – има потенцијалну енергију E_{p}.

Ако се у исту тачку поља стави наелектрисање 2q – имаће два пута већу потенцијалну енергију.

Потенцијална енергија у једној тачки поља сразмерна је количини наелектрисања тела.

\frac{E_{p}}{q}=const

Количник електростатичке потенцијалне енергије и количине наелектрисања, сталан је за једну тачку поља и представља карактеристику тог поља, која се назива електрични потенцијал. Електрични потенцијал се обележава грчким словом \varphi (фи).

\varphi =\frac{E_{p}}{q}

Потенцијал електричног поља је бројно једнак количнику електростатичке потенцијалне енергије наелектрисања у пољу и количине наелектрисања тела.

Јединица за електрични потенцијал је волт (V).

1V=\frac{1J}{1C}

Тачка поља има потенцијал од 1V ако у њој наелектрисање од 1C има потенцијалну енергију 1J.

E_{p}=q\varphi

potencijal 2

За померање наелектрисања из тачке 1 у тачку 2 сила електричног поља врши рад.

Аналогија са гравитационим пољем (чекић – ексер):

  • рад се улаже приликом удаљавања од Земље а на рачун тога се повећава потенцијална енергија (пример: подизање предмета) – тела наелектрисана истом врстом наелектрисања – када се приближавају улаже се рад и на рачун тог уложеног рада повећава се потенцијална енергија и обрнуто.

Рад је мера промене енергије.

E_{p1}=q\varphi_{1}      E_{p2}=q\varphi_{2}

A=E_{p1}-E_{p2}

A=q\varphi_{1}-q\varphi_{2}

A=q(\varphi_{1}-\varphi_{2})

разлика потенцијала – напон – обележава се словом U

Разлика потенцијала у почетној и крајњој тачки путање наелектрисања у електричном пољу је електрични напон.

U=\varphi_{1}-\varphi_{2}

A=qU

U=\frac{A}{q}

Електрични напон између две тачке електричног поља једнак је количнику између рада силе електростатичког поља при премештању наелектрисања из почетне у крајњу тачку и тог наелектрисања.

1V=\frac{1J}{1C}

Ако се при премештању количине наелектрисања од 1C из једне у другу тачку електричног поља изврши рад од 1J, онда између те две тачке постоји електрични напон од 1V.

Рад електричне силе при кретању наелектрисаног тела у хомогеном електричном пољу:

rad u hom el polju 1

Рад који изврши електрична сила при померању куглице од једне до друге плоче на путу d.

 

A=Fd

E=\frac{F}{q}     F=Eq

A=qEd

A=qU

qEd=qU

U=Ed

E=\frac{U}{d}

на основу овога, јединица електричног поља

\frac{V}{m} волт по метру

\frac{V}{m}=\frac{N}{C}

 

 

 

Електрично поље Електричне појаве у атмосфери