Физика

за сваког по нешто

Деловање магнетног поља на струјни проводник

 

Између полова потковичастог магнета постављен је проводник. Када се кроз проводник пропусти електрична струја он се помери.

magnet potkovica 2016-07-29_17-34-52

Смер померања проводника може да се одреди правилом леве руке:

Ако длан леве руке поставимо тако да је окренут према северном полу, а прсти показују смер електричне струје  у проводнику, тада палац показује смер кретања проводника.

 

Постоје два магнетна поља:

 • магнетно поље сталног магнета у облику потковице;
 • магнетно поље проводника кроз који протиче електрична струја.

До померања проводника долази због узајамног деловања ова два магнетна поља. Сила која делује на проводник назива се Амперова сила.

 

Мерења су показала да интензитет (бројна вредност) силе међусобног деловања ова два поља зависи од:

 • индукције магнетног поља сталног магнета (B);
 • јачине електричне струје, која протиче кроз проводник (I);
 • дужине дела проводника који се налази у магнетном пољу сталног магнета (l).

F_{A}=BIl

 

Дефиниција јединице за магнетну индукцију (тесла):

B=\frac{F}{Il}

1T=1\frac{N}{Am}

Хомогено магнетно поље има индукцију 1Т  ако на нормалан проводник дужине 1m делује силом од 1N када кроз проводник протиче електрична струја хачине 1А.

 

1821. француски физичар Ампер – два проводника кроз које протиче електрична струја узајамно делују магнетним пољем

 

Узајамно деловање паралелних струјних проводника:

Смерови струја исти:

 • у простору између проводника линије сила магнетних поља проводника имају супротан смер – резултат тога:
  • слабљење магнетног поља у простору између проводника
 • привлачење проводника

2016-07-29_17-54-19

Смерови струја супротни:

 • у простору између проводника линије сила магнетних поља проводника имају исти смер – резултат тога:
  • појачавање магнетног поља у простору између проводника
 • одбијање проводника

2016-07-29_17-54-41

 


Додатак:

 

 Магнетно поље електричне струје Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље