Физика

за сваког по нешто

Брзина светлости

Презентација

Дуго се мислило да је брзина светлости бесконачно велика.

  • покушаји да се измери брзина светлости – неуспешно
  • брзина светлости је велика – на Земљи не постоје довољно велика растојања помоћу којих би могло да се региструје простирање светлости
  • растојања потражити у васиони

Олаф Ремер – дански астроном – 1675. године

  • посматрао помрачење једног Јупитеровог месеца

brzina svetlosti 4

  • улазак месеца у сенку Јупитера није у истом временском интервалу
  • упоредио временске интервале – касни 1000 секунди
  • разлог кашњења – није успорење Јупитеровог месеца, већ зато што светлосни зрак прелази много већи пут (пречник Земљине путање око Сунца)

Растојање од Земље до Сунца – 150 милиона километара – полупречник путање Земље око Сунца.

Време од 1000 секунди је потребно да светлосни зрак пређе пут приближно једнак пречнику Земљине путање око Сунца.

v=\frac{s}{t}

v =\frac{300000000km}{1000s}

v =300000\frac{km}{s}

Брзина светлости у вакууму је 300000\frac{km}{s}. Брзина светлости је највећа позната брзина у природи.

Светлост се најбрже простире у вакууму. Брзина светлости у ваздуху је приближна брзини светлости у вакууму, док је у другим срединама знатно мања.

Пример:

  • вода – 225000\frac{km}{s}
  • стакло – 200000\frac{km}{s}

Што је у некој средини брзина светлости мања, та средина је оптички гушћа.

 

Додатак:

Као јединица дужине у астрономији употребљава се светлосна година. Растојање које светлост пређе за једну годину назива се светлосна година.

1 година = 365 дана = 365 * 24 часа = 365 * 24 * 60 минута = = 365 * 24 * 60 * 60 секунди = 31 536 000 секунди

1 светлосна година – 300 000 * 3153600=9 460 800 000 000 км


 

Сферна огледала Преламање светлости