Физика

за сваког по нешто

Оптички инструменти

Презентација

Многи предмети не могу да се виде голим оком јер су веома мали или удаљени.

Увећани ликови посматраних предмета добијају се употребом оптичких иснтрумената. Оптички инструменти су уређаји у којима се на различите начине комбинују огледала, призме и сочива.

Оптички инструменти:

  • лупа
  • микроскоп
  • дурбин
  • телескоп
  • фотоапарат
  • наочаре

За детаљније посматрање ситних – веома малих предмета могу да се користе се лупа и микроскоп.

 

 

ЛУПА

Свако сабирно сочиво може да послужи као лупа (жижна даљина сабирног сочива – лупе је неколико cm). Посматрани предмет се поставља између сочива и жиже (ближе жижи).

lupa 1

Да би се лик јасно видео (изоштрио) лупа се приближава или удаљава од предмета. Када се лик најјасније види налази се на даљини јасног вида (d=25cm).

Увећање лупе:

u=\frac{l}{p}

пошто је: l=d и p=f

u=\frac{d}{f}

d=25cm

u=\frac{25}{f}

жижна даљина изражена у cm.

 

p – удаљеност предмета од сочива

l – удаљеност лика од сочива

f – жижна даљина

d – даљина јасног вида

 

 

МИКРОСКОП

За посматрање веома ситних предмета недовољна су увећања која се постижу лупом, па се зато користе оптички микроскопи.

Микроскоп чине 2 сабирна сочива (објектив и окулар) смештена на крајевима цеви променљиве дужине. Објектив се налази уз премет а окулар уз око.

mikroskop 1

  • предмет – између жиже и двоструке жижне даљине (ближе жижи) објектива
  • лик који даје објектив – изврнут, увећан и стваран, на месту које се налази између жиже и окулара, који се понаша као лупа и увећава лик

Увећање микроскопа:

u_{m}=u_{ob}\cdot u_{ok}

u_{ob} – увећање објектива

u_{ok} – увећање окулара

u_{ob}=\frac{l}{p}=\frac{D}{f_{ob}}         u_{ok}=\frac{d}{f_{ok}}

u_{m}=\frac{Dd}{f_{ob} f_{ok}}

d – даљина јасног вида

D – дужина микроскопске цеви

f_{ob} – жижна даљина објектива

f_{ok} – жижна даљина окулара

 

 

 

Преламање светлости кроз призму и плочу Сочива