Физика

за сваког по нешто

Сферна огледала

Презентација

Презентација swf

Сферна огледала – огледала чије су углачане површине криве.

sferna ogledala 8

Сферна огледала могу бити:

sferna ogledala 7

Елементи сферних огледала:

sferna ogledala 9

 • C – центар кривине
 • r – полупречник кривине
 • T – теме огледала
 • F – жижа (фокус) огледала
 • f – жижна даљина (растојање од жиже до темена огледала) главна оптичка оса

Издубљено огледало: 

Сви зраци паралелни са главном оптичком осом после одбијања од огледала пролазе кроз жижу огледала – скупљају се.

sferna ogledala 10

За конструкцију лика користе се карактеристични зраци – зраци чији су правци после одбијања познати.

sferna ogledala 12

1 – зрак паралелан са главном оптичком осом огледала након одбијања пролази кроз жижу

2 – зрак који пролази кроз центар кривине враћа се након одбијања истим путем

3 – зрак који пролази кроз жижу након одбијања је паралелан са главном оптичком осом

 

Пример 1 – предмет се налази на већој удаљености од центра кривине

sferna ogledala 13

лик:

 • реалан (стваран)
 • умањен
 • обрнут

 

Пример 2 – предмет се налази у центру кривине

sferna ogledala 14

лик:

 • реалан (стваран)
 • по величини једнак предмету
 • обрнут

 

Пример 3 – предмет се налази жиже и центра кривине

sferna ogledala 15

лик:

 • реалан (стваран)
 • увећан
 • обрнут

 

Пример 4 – предмет се налази између жиже и темена огледала

sferna ogledala 16

лик:

 • имагинаран (нестваран)
 • увећан
 • усправан

 

Испупчено огледало:

Сви зраци паралелни са главном оптичком осом одбијају се као да долазе из жиже огледала.

sferna ogledala 11

Правила наведена приликом конструкције ликова код издубљених огледала важе и за испупчена.

sferna ogledala 17

лик:

 • имагинаран (нестваран)
 • умањен
 • усправан

 

Једначина сферних огледала

sferna ogledala 18

p – удаљеност предмета од огледала

l – удаљеност лика од огледала

f – жижна даљина

\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{l}

за испупчена огледала:

-\frac{1}{f}=\frac{1}{p}-\frac{1}{l}

Увећање огледала:

u=\frac{l}{p}=\frac{L}{P}

L – висина лика

P – висина предмета

 


 


Додатак:

 

Одбијање светлости Брзина светлости